DVT: 10

Gerumas yra ta kalba, kurios dėka kurtieji gali girdėti, o aklieji gali matyti

Tatjana Tarasova
TANYTA
Tatjana Tarasova gimė Ukrainoje, bet nuo devynerių metų ji gyvena Latvijoje. Tatjana yra psichologė. Septyniolikos ji susilaukė vaiko, tuo metu ji buvo vieniša, neturėjo išsilavinimo, darbo, negavo jokios paramos. Vieną dieną ji sutiko žmogų, kuris padėjo jai finansiškai, todėl ji galėjo stoti į universitetą, šis įvykis pakeitė jos gyvenimą ir suteikė jai norą padėti kitiems, kuriems to reikia. 2011 m. buvo įkurta organizacija „Vilties namai” („House of Hope”), o 2017 m. socialinis verslas „Tanyta Ltd.”, kurio tikslas – padėti žmonėms, pradėjo savo veiklą.

Projektas

Socialinio verslo produktas – interaktyvi knyga autizmo sutrikimą turintiems vaikams, kuri tuo pačiu metu yra ir mokymosi priemonė ir žaislas. Tai inovatyvus būdas padėti autizmo sutrikimą turintiems vaikams būti labiau nepriklausomais. Knyga buvo sukurta remiantis medžiaga apie šį sutrikimą turinčius vaikus. Šios knygos tikslas mokyti vaikus kasdienių užduočių, tokių kaip prausimasis, dantų išsivalymas ar persirengimas. Knyga yra interaktyvi, todėl ji leidžia vaikams išmokti naujų įgūdžių įdomesniu bei linksmesniu būdu.

Poveikio istorija

2010 m. į mano terapijos susitikimą atėjo mama su 4 metų berniuku. Berniukui buvo diagnozuotas autizmas. Jis negalėjo kalbėti nei su manimi, nei su kitais žmonėmis. Jis bijojo pats persirengti ar nusiprausti. Stebėdama berniuką supratau, kad jam reikia plano, kuriame būtų surašytos visos kasdieninės užduotys. Laikui bėgant, sugalvojau medžiaginę knygą, kuri padėtų vaikams bei jų tėvams, specialistams. Mano meilė autizmo sutrikimą turintiems vaikams augo, o aš mačiau, kad Latvijos visuomenė nėra informuota apie autizmą. Tad dabar regiu aš šią knygą, kaip priemonę, padėsiančią mūsų visuomenei sužinoti apie autizmą bei suprasti kas tai yra, taip pat galimybe šį sutrikimą turintiems vaikams išsiugdyti praktinius kasdieninius įgūdžius.
Pasidalink šia istorija: