DVT: 4

Galime svajoti daug, jei svajojame drauge – tai daro gyvenimą gražų

Claudio A. Rivera
GO BEYOND
Claudio užaugo Argentinoje, bet nuo 2004 m. gyvena Latvijoje. Didžiąją savo karjeros dalį jis vedė konsultacijas ir mokymus, taip pat atliko tyrimus apie lyderystę, išsilavinimą ir socialinį verslą. Claudio siekia padėti jauniems žmonėms atskleisti lyderystės potencialą, tai jis daro prisidėdamas prie įvairių formalių ir neformalių švietimo įstaigų veiklų. Claudio įkūrė keletą organizacijų ir vykdo įvairius projektus.

Projektas

„Go Beyond” yra jaunimo ugdymo programa prie kurios įkūrimo prisidėjo patys jaunuoliai. Programos tikslas – padėti jauniems žmonėms atskleisti savo lyderystės bei socialinius gebėjimus. „Go Beyond” programa trunka 7 mėnesius ir susideda iš trijų dalių: 4 dienų asmeninio tobulėjimo seminaro, socialinio projekto, kuris įgyvendinamas komandose bei individualaus projekto. Dalyviai tobulina savo projektų planavimo ir įgyvendinimo įgūdžius, kurie daro realų poveikį visuomenei.

Poveikio istorija

Claudio pradėjo šį projektą 2011 m. su nedidele grupele studentų. Programa labai greitai buvo pastebėta ne tik dėl talentingų „Go Beyond“ projekto dalyvių, bet ir dėl šimtų žmonių, kurie buvo įtraukti į projektą:
a) „Go Beyond” vadovauja organizacijos absolventai, tai didina jų pačių įsitraukimą ir atsakomybės prisiėmimą už iniciatyvą;
b) „GoBeyond“ dėmesys sutelkiamas į dalyvių sąmoningumo didinimą per vykdomas veiklas, bei skatinimą save įsivertinti;
c) „GoBeyond“ programos dalyviai sprendžia realias socialines problemas.
Pasidalink šia istorija: