DVT: 3

Jeigu aš galiu - galite ir jūs!

Admir Lukacevic
SPORT WITHOUT BORDERS
Admiras gimė 1983 m. Bosnijoje, kur dalis jo vaikystės prabėgo karo aplinkoje ir baimėje. 1993 m., Admiras, kaip pabėgėlis, atvyko į Švediją, Ladskronos miestą. Galimybės jam tapti kažkuo atrodė menkos. Tačiau dar būdamas jaunuoliu jis suprato, kad jei matai problemą – turi ieškoti sprendimo. Jis ėmė vystyti savo idėją, kuria tikėjo „Sportas be ribų”. Už nuostabų darbą su vaikais 2008 m., jį apdovanojo Švedijos Karalius.

Projektas

„Sportas be ribų” siekia, kad kiekvienas vaikas turėtų galimybę kurti savo ateitį. Kiekvienoje mokyklos klasėje yra vaikų, kurie nėra pastebimi, todėl jų žema savivertė ir jie nepasitiki savimi, jie susiduria su didele rizika pasirinkti netinkamą gyvenimo būdą. „Sportas be ribų“ padeda vaikams ir jauniems žmonėms būti pastebėtais per prasmingą veiklą mokykloje ar po pamokų. To jie mokosi iš autoritetų. Šios organizacijos tikslinė grupė yra vaikai nuo 10 iki 15 metų.

Poveikio istorija

Kiekvieną savaitę bendradarbiaudami su 97 pagrindinėmis mokyklomis mes pasiekėme per 26000 vaikų, - sako organizacijos steigėjai. Kiekvienoje mokykloje mes stebime ir vertiname vaikų aktyvumą, siekį būti matomais ir pastebėtais, nebijoti ir klysti, kurti santykius su aplinkiniais bei išdrįsti pasakyti ne. Išsikėlę siekiniu pastebėjome, kad daugelyje sričių mes pagerinome rezultatus 42%. Vienas iš veiklos rodiklių, kuriais didžiuojamės – daugiau nei 1150 vaikų išmokėme plaukti. Dėka mūsų išugdytų lyderių (iš viso 66) darbo rinka tapo tvaresne. Savivaldybei ir valstybei savo veiklomis ir rezultatais rodome kiek daug galime sutaupyti išlaidų, investuodami į vaikus.
Pasidalink šia istorija: